SUPERMARKET 2017
23–26 March
Press viewing 22 March
Svarta Huset, Metro Telefonplan
Stockholm
SUPERMARKET 2017
23–26 March
Press viewing 22 March
Svarta Huset, Metro Telefonplan
Stockholm

Konstpool

Hägersten, Sweden

LM Ericssons Väg 26
126 26 Hägersten
Sweden

ragna@konstpool.se

Konstpool är en webbsida med utlysningar riktade till konstnärer. Det finns också ett ansökningssystem för att ansöka till de utlysningar som administreras via Konstpool. På konstpool.se hittar man utlysningar om uppdrag, stipendier, residens, utställningsmöjligheter, seminarier/workshops, tjänster och mycket mer riktade till bild och formkonstens aktörer. Det finns ett digitalt ansökningssystem för att underlätta för den som administrerar en utlysning, för de som ansöker och för de som bedömer. Vi eftersträvar att göra det lätta att ta nya initiativ, nå ut med dessa och inkludera många olika konstnärskap.

Further links: